Lap 062009
 

Yra Kelių Eismo Taisyklėse toks 65-as punktas teigiantis:

Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus šių taisyklių 111 punkte numatytus atvejus. Važiuodamas kelkraščiu, dviračio vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus pėstiesiems.

Pradžia lyg ir aiški- jei šalia nėra dviračių tako ar netinkama šalikelė važiuoji pirma juosta. Deja toli gražu ne visi atkreipia dėmesį į tai kas parašyta, po žodžio „išskyrus“. O čia įrašyta labai svarbi išimtis – 111-am punkte numatyti atvejai:

Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) ženklinimo linijos gali šį reikalavimą pakeisti.

Taigi, sukti į dešinę reikia iš pirmos, o į kairę iš pačios dešiniausios juostos, leidžiančios važiuoti ta kryptim. Ir štai kelyje sutinkam tokį ženklą:

Ženklas "Eismo kryptys sankryžoje"

Na ir kas čia tokio? Dešinėn sukam iš pirmos juostos, o kairėn- iš trečios. Viskas paprasta. O ką daryt, jei norim važiuoti tiesiai? 111-as punktas kalba apie sukimą, bet nieko nesako apie važiavimą tiesiai. Policijos išaiškinimas yra toks:

Kai kelias pažymėtas Jūsų pateiktu kelio ženklu, dviratininkas tiesiai privalo važiuoti vidurine eismo juosta. Jūsų cituojamas Kelių eismo taisyklių punktas šiuo atveju galioja toje apimtyje, kur kalbama apie tai, jog kelio ženklai ar ženklinimas (šiuo atveju kelio ženklas) pakeičia reikalavimą važiuoti važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kaip numatyta Kelių eismo taisyklių 65 punkte.

Deja policijos išaiškinimas nėra KET ir juo teisme greičiausiai nepasiremsi. Tačiau, nepaisant to kad ši situacija gali būti interpretuojama dviprasmiškai, saugiausia ir primygtinai rekomenduojama šiuo atveju važiuoti antra eile. Važiuojant tiesiai pirma eile dviratininkui kyla didžiulis pavojus būti patrenktam sukančio į dešinę automobilio (nes vairuotojas tikisi, kad ir dviratininkas čia suks į dešinę), be to sunku ir pavojinga už sankryžos vėl įsilieti į eismą.